Cursos

Image of child during home schooling

DESCOBRIR

Com podem fer servir un talent que desconeixem com funciona? Per què és la capacitat essencial pel futur?

POTENCIAR

Quines eines podem donar als fills i filles perquè desenvolupin la seva creativitat? Es pot fer sense deixar de divertir-se?

PROTEGIR

Com evitem pares i mares coartar la creativitat dels infants, si ni tan sols som conscients d’estar-la destruint?